Į viršų
INFORMACIJA

Pristatymo ir pirkimo sąlygos:

 

 1. 1. Užsakymai yra priimami elektroniniu paštu (darzeliams@bmk.lt) arba naudojantis elektroniniu krepšeliu.
 2. 2. Po užsakymo Pirkėjui yra persiunčiama (jo nurodytu elektroniniu paštu) išankstinio mokėjimo sąskaita arba sutartis.
 3. 3. Prekės yra pristatomos Pirkėjui, į jo nurodytą vietą, tik apmokėjus išankstinio mokėjimo sąskaitą arba pateikus pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
 4. 4. Už prekes galima atsiskaityti tik bankiniu pavedimu.
 5. 5. Prekės nemokamai, į bet kurią Lietuvos vietą, yra pristatomos jei pirkinių krepšelis yra ne mažiau nei 50 Eur.
 6. 6. Jei pirkinių krepšelis yra mažesnis nei 50 Eur, pristatymas Lietuvoje kainuoja 5 Eur ir ši suma yra įtraukiama į bendrą užsakymo sąskaitą.
 7. 7. Sandėlyje esančių prekių pristatymo laikas yra iki 3 d.d., jei užsakomos prekės Pardavėjas sandėlyje neturi pristatymo laikas yra nurodomas kiekvienu atvėju individualiai.
 8. 8. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgalioti atstovai.
 9. 9. Pirkėjas privalo, pristatymo metu, apžiūrėti jam pristatytą siuntą ir pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti važtarašytyje arba informuoti Pardavėją telefonu +370 682 55679 
 10.  
 1. Prekių garantija:

 

 1. 1.Jeigu Prekėms taikoma garantija, ji yra nurodyta ir vykdoma pasirašytos pirkimo-pardavimo sutarties priede Nr. 1 arba nustatytomis sąlygomis ir terminais;
 2. 2. Pardavėjas neatsako už Prekių trūkumus ar defektus, jeigu jie atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė naudojimosi Prekėmis ar jų laikymo taisykles (pvz., naudojama netvarkinga elektros instaliacija arba be įžeminimo, Prekė savarankiškai taisyta, Prekė mechaniškai ar kitaip sugadinta ir pan.).
 3.  

Prekių grąžinimas:


1. Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" nuostatos.
2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Pirkėjas atsako už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.
3. Prekės privalo būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo perduotos Pirkėjui. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
4. LR teisės aktai numato, kad sudarius pirkimo - pardavimo sutartį su fiziniu asmeniu (Pirkėju) pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, jis turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu darzeliams@bmk.lt arba paštu, registruotu laišku, adresu: J.Rutkausko g. 6, Vilnius) per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos ir/ar per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos).
5. Jeigu Pirkėjas (fizinis asmuo) nori atsisakyti užsakymo ar sutarties, privalo šių taisyklių 4 punkte nurodytu terminu ir kontaktiniais adresais pranešti apie užsakymo ar sutarties atsisakymą raštu. Apie užsakymo ar sutarties atsisakymo patvirtinimą Pirkėjui bus išsiųstas pranešimas jo nurodytu el. paštu. Jeigu Pirkėjas negauna patvirtinimo per 24 (dvidešimt keturias) val., Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją telefonu Nr. +370 682 55679.  Atsisakęs sutarties, Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo ar sutarties atsisakymo dienos privalo grąžinti Pardavėjui įsigytą prekę.
6.  Prekių grąžinimo atvejais, prekės turi būti grąžintos Pardavėjui adresu: Savanorių pr. 176D, Vilnius (BMK Klientų aptarnavimo centras).
7. Atsisakius užsakymo ar sutarties, Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos, paslaugų atsisakymo atveju - per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos.
8. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti užsakymo ar sutarties, jeigu Pirkėjas prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizdą. Pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

 

Esant bet kokiems klausimams arba neaiškumams kreipkitės el.paštu darzeliams@bmk.lt arba tel.nr. +370 682 55679